Brandverzekering

Een brandverzekering, wat kunt u daar onder verstaan? Eigenlijk kunt u een brandverzekering vergelijken met een onderhoudscontract. Dit contract dient dan voor de woning en voor de inboedel van uw woning. Bij een brandverzekering gaat het er om dat deze verzekering bij schade aan bijvoorbeeld een meubelstuk de onkosten vergoedt. Elke brandverzekering kunt u herkennen aan een aantal basisvoorwaarden. De basisvoorwaarden die we hier opnoemen komen het meeste voor. Het gaat dan om een verzekering voor glasbreuk, waterschade, natuurrampen, burgerlijke aansprakelijkheid, brand en aanverwante risico’s, storm, hagel en sneeuw.

Bij een brandverzekering moet u de waarde schatten van uw inboedel. Dat is namelijk het deel dat de brandverzekering gaat verzekeren. Het pand wordt meestal verzekerd tegen de nieuwbouwwaarde van de woning. Het is belangrijk dat u de woning voldoende laat verzekeren, dat geldt niet alleen voor de brandverzekering. Wanneer u de woning namelijk voor een te laag bedrag laat verzekeren dan is er sprake van onderverzekeren, u betaalt weliswaar minder premie, maar in geval van schade krijgt u slechts een evenredig bedrag vergoed, d.w.z. was de waarde van de inboedel 40.000 euro en bent u voor 20.000 euro verzekerd, dan vergoedt de verzekeringsmaatschappij bij het verloren gaan van de hele inboedel slechts 50%. En wanneer u de inboedel te hoog schat, dan is er sprake van over verzekeren. Dat is dus het omgekeerde, u gaat dan teveel laten verzekeren, u betaalt teveel premie en u krijgt in geval van schade toch niet meer uitgekeerd dan het op dat moment getaxeerde berdrag.

U kunt ook een brandverzekering afsluiten bij verhuring. Hierbij geldt ook dat de huurder zich alleen maar moet verzekeren tegen de echte waarde van de inboedel. Dat wil zeggen, de nieuwbouwwaarde. In een contract dat vaak tussen de verhuurder en de huurder wordt opgesteld, worden vaak ook de afspraken rondom de brandverzekering gemeld. Want wat moet u doen wanneer er iets in de woning kapot gaat door bijvoorbeeld waterschade. Is dat dan de verzekering van de huurder die gaat uitbetalen of de verzekering van de verhuurder? Dit zijn afspraken die in een contract tussen huurder en verhuurder moeten worden opgenomen.

Een brandverzekering is een verzekering die u af moet sluiten wanneer u een eigen woning heeft. Wanneer u een woning gaat huren is het ook verstandig om een brandverzekering af te sluiten. Stel nou dat u drie hoog woont, en bij u lekt de vaatwasser. Dit kan betekenen dat er waterschade komt op de tweede verdieping onder u. Het is dan zo dat uw verzekering deze schade moet betalen. Daarom is het verstandig dat wanneer u huurt, u ook zelf een brandverzekering afsluit, zodat deze kosten worden vergoed. Twijfelt u over uw brandverzekering of dat deze wel alles dekt? Vraag dan de voorwaarden op en bespreek de mogelijkheden eens met uw verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen u alles vertellen over een goede, dekkende brandverzekering. Dit advies wordt kosteloos gegeven.

Verzekeringen